ปัญหาผมบางและผมร่วง รักษาฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

A global network of aesthetic medical clinics that specialized in excellent customer service, with almost 20 years of experience in providing latest medically and clinically proven Hair Restoration Solutions for clients. Our target is to build a more confident you.

About Bioscor

ให้บริการปรึกษาปัญหาผมร่วง ผมบาง พร้อมการรักษา

Our Services

With our Hair Restoration Medical services, "Natural Hair Regrowth” and "Hair Transplantation", for a more beautiful you.

Read more

โปรแกรมการรักษาผมบาง ผมร่วง และสุขภาพเส้นผม

Our Doctors

ให้บริการปรึกษาปัญหาผมร่วง ผมบาง พร้อมการรักษา

With almost 20 years of experience in providing latest medically and clinically proven Hair Restoration Solutions for clients.

Read more

ขั้นตอนก่อนเข้ารับการดูแลรักษาปัญหาผมร่วง หรือผู้ที่มีปัญหาผมบาง

Our Privileges

โปรแกรมการรักษาผมบาง ผมร่วง และสุขภาพเส้นผม

We provide you the membership programs, Platinum and Gold Packages, for discounts and privileges.

Read more

ขั้นตอนก่อนเข้ารับการดูแลรักษาปัญหาผมร่วง หรือผู้ที่มีปัญหาผมบาง

ทุกท่านจะได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาเรื่องสุขภาพเส้นผม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเริ่มจากการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นขั้นตอนเบื้องต้น ก่อนเข้ารับการดูแลรักษาปัญหาผมร่วงหรือผู้ที่มีปัญหาผมบาง เพื่อให้แพทย์สามารถวิเคราะห์และประเมินเกี่ยวกับสุขภาพหนังศีรษะของท่านแบบโดยรวม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนในการรักษาตามลักษณะอาการของแต่ละบุคคล จากนั้นจึงทำการตรวจผลเลือดเพื่อตรวจหาสาเหตุ ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาผมร่วง เส้นผมบาง และปัญหาสุขภาพหนังศีรษะ ต่อมาจะมีการตรวจสอบฮอร์โมน (optional) เพื่อประเมินสาเหตุที่อาจเกิดจากระดับฮอร์โมนในร่างกาย ว่าท่านมีระดับฮอร์โมนที่เหมาะสมกับการรักษาได้หรือไม่ เนื่องจากท่านที่มีระดับฮอร์โมนไม่เหมาะสม อาจจะต้องได้รับการปรับสมดุลของฮอร์โมนเสียก่อน แล้วจึงบันทึกผลโดยการถ่ายภาพ ตามการพัฒนาฟื้นฟูสภาพเส้นผมและหนังศีรษะของท่าน

Grow with
confidence